Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:54 น.
อุทยานสวรรค์

    รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดสวนสาธารณะ ภายในอุทยานสวรรค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560
รองศาสตราจารย์วุฒิชัย ประภากิตติรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดสวนสาธารณะ ภายในอุทยานสวรรค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2560

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:54 น.

สถานที่จัดงาน
อุทยานสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23