Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่ ม.ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 7

วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 15:21 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 7 "ต้นเจ้าพระยาเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14 ซึ่งจัดการประชุมครั้งนี้โดยนายกสโมสรเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครวรรค์ ได้มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 แห่งเข้าร่วมการประชุม โดยมีกำหนดการแข่งขันในวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 7 "ต้นเจ้าพระยาเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องดุสิตา ชั้น 2 อาคาร 14 ซึ่งจัดการประชุมครั้งนี้โดยนายกสโมสรเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครวรรค์ ได้มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 แห่งเข้าร่วมการประชุม โดยมีกำหนดการแข่งขันในวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2559 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 15:21 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23