Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มร.นว. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหง

วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 เวลา 14:59 น.
ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์

    วันนี้ (17 ม.ค.59) เวลา 08.00 น. ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฯ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี 17 มกราคม เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในปี 2533 คณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้วันที่ 17 มกราคม เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงสุโขทัย พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศไทยเป็นเอนกอนันต์ ที่ตกทอดมาสู่ลูกหลานจนปัจจุบัน อย่างเช่นการประดิษฐ์ลายสือไทย ที่เป็นต้นแบบอักษรไทยที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จึงได้มีพิธีถวายราชสักการะ ในวันที่ 17 มกราคม เป็นประจำทุกปี
วันนี้ (17 ม.ค.59) เวลา 08.00 น. ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฯ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม ณ ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี 17 มกราคม เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในปี 2533 คณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้วันที่ 17 มกราคม เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงสุโขทัย พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศไทยเป็นเอนกอนันต์ ที่ตกทอดมาสู่ลูกหลานจนปัจจุบัน อย่างเช่นการประดิษฐ์ลายสือไทย ที่เป็นต้นแบบอักษรไทยที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จึงได้มีพิธีถวายราชสักการะ ในวันที่ 17 มกราคม เป็นประจำทุกปี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 เวลา 14:59 น.

สถานที่จัดงาน
ศาลาประชาคม จังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23