Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มร.นว. จัดทำบุญตักบาตรโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559

วันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 เวลา 14:53 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    6 ม.ค.59 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 99 รูป เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 โดยมี ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน โดยก่อนเริ่มตักบาตรอาหารแห้ง พระราชปัญญาเวที รองเจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง นำคณะสงฆ์วัดตากฟ้าเจริญพระพุทธมนต์ ให้ศีลให้พร เป็นสิริสวัสดิ์มงคลแก่ชาวราชภัฏนครสวรรค์ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมงานจำนวนมาก
6 ม.ค.59 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 99 รูป เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 โดยมี ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน โดยก่อนเริ่มตักบาตรอาหารแห้ง พระราชปัญญาเวที รองเจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง นำคณะสงฆ์วัดตากฟ้าเจริญพระพุทธมนต์ ให้ศีลให้พร เป็นสิริสวัสดิ์มงคลแก่ชาวราชภัฏนครสวรรค์ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมงานจำนวนมาก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 เวลา 14:53 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23