Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

Nakhonsawan Youth Orchestra Live in Concert

วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 เวลา 14:43 น.
อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

    สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จัดงานคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล Nakhonsawan Youth Orchestra Live in Concert เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภิญโญ นิโรจน์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน การจัดงานครั้งนี้มีศิลปินชื่อดังคุณภาพระดับตำนานของเมืองไทยมากมายร่วมโชว์พลังเสียงในคอนเสิร์ต อาทิ สันติ ลุนเพ่ (ศิลปินแห่งชาติ) , เมธวัชร์(เทวัญ) ทรัพย์แสนยากร, ขุนอิน(โหมโรง) , เจินเจิน บุญสูงเนิน, อุ้ย รวิวรรณ จินดา, อิน บูโดกัน , คริสตี้ กิ๊บสัน และ ไก่ อัญชุลีอร บัวแก้ว (The Voice) ซึ่งบรรเลงโดย วงดุริยางค์เยาวชนนครสวรรค์ Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.) เพื่อร่วมสมทบทุนสนับสนุนวงฯ และการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จัดงานคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล Nakhonsawan Youth Orchestra Live in Concert เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภิญโญ นิโรจน์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน การจัดงานครั้งนี้มีศิลปินชื่อดังคุณภาพระดับตำนานของเมืองไทยมากมายร่วมโชว์พลังเสียงในคอนเสิร์ต อาทิ สันติ ลุนเพ่ (ศิลปินแห่งชาติ) , เมธวัชร์(เทวัญ) ทรัพย์แสนยากร, ขุนอิน(โหมโรง) , เจินเจิน บุญสูงเนิน, อุ้ย รวิวรรณ จินดา, อิน บูโดกัน , คริสตี้ กิ๊บสัน และ ไก่ อัญชุลีอร บัวแก้ว (The Voice) ซึ่งบรรเลงโดย วงดุริยางค์เยาวชนนครสวรรค์ Nakhonsawan Youth Orchestra (N.Y.O.) เพื่อร่วมสมทบทุนสนับสนุนวงฯ และการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 เวลา 14:43 น.

สถานที่จัดงาน
อาคารยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23