Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ปิดฉากสุดประทับใจ สิงห์ครุศาสตร์คัพ ครั้งที่ 8 เยาวชนแห่ร่วมแข่งฟุตบอลกว่าร้อยทีม

วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 เวลา 14:33 น.
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสาขาวิชาพลศึกษา จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “สิงห์ครุศาสตร์คัพ” ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2559 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งมีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภิญโญ นิโรจน์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายอุดมศักดิ์ ชั่งเปี่ยม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียน สร้างความรักความสามัคคีของชุมชน นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นักศึกษาสาขาพลศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ กฎ กติกา การแข่งขัน และตัดสินกีฬาฟุตบอลได้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่ จัดการแข่งขันเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 12 ปี 14 ปี และ 16 ปี ในปีนี้มีเยาวชนทั้งในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 109 ทีม และได้ทำการแข่งขันและคัดเลือกทีมที่เข้ารอบ จนถึงเมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา ได้มีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ สำหรับผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ส.ลมโชย ทีมที่ได้รางวัลรองลงมาได้แก่ ทีมทับทัน, Small Club, และบ้านบุรีรัมย์ ตามลำดับ ในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเทศบาล 2 ทีมที่ได้รางวัลรองลงมาได้แก่ ทับทัน, NT และเทศบาล 1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชนะเลิศได้แก่ ทีมเทศบาล 1 รางวัลรองลงมาได้แก่ สวนกุหลาบ, เทศบาล2 และจองหงวนตามลำดับ และในรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีมพาเพลิน รางวัลรองลงมาได้แก่ ทีมเทศบาล, ลานสัก และ NW School ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมด้วย โดยรุ่นอายุ 10 ปี ได้แก่ ด.ช.พิทักษ์ อาคม รุ่นอายุ 12 ปี ได้แก่ ด.ช.อำพล หมื่นสุข รุ่นอายุ 14 ปี ได้แก่ ด.ช.ศิริมงคล รัตนภูมิ รุ่นอายุ 16 ปี ได้แก่ นายธัญพิสิษฐ์ นันทะโกมล สำหรับพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีปิด และได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ ผู้สนับสนุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้จัดการแข่งขันได้อย่างประสบความสำเร็จด้วยดี สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่เราจะได้เห็นเยาวชนรุ่นใหม่ ให้ความสนใจกีฬาฟุตบอลมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าน้องๆ ที่ได้มาร่วมแข่งขันฟุตบอล “สิงห์ครุศาสตร์คัพ” จะได้รับความรู้และประสบการณ์จาการแข่งขัน ฝ่าฟัน คว้าฝัน จนเป็นนักฟุตบอลอาชีพ และนักฟุตบอลทีมชาติในอนาคตอย่างแน่นอน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสาขาวิชาพลศึกษา จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน “สิงห์ครุศาสตร์คัพ” ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2559 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งมีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภิญโญ นิโรจน์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายอุดมศักดิ์ ชั่งเปี่ยม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียน สร้างความรักความสามัคคีของชุมชน นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นักศึกษาสาขาพลศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ กฎ กติกา การแข่งขัน และตัดสินกีฬาฟุตบอลได้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่ จัดการแข่งขันเป็น 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 12 ปี 14 ปี และ 16 ปี ในปีนี้มีเยาวชนทั้งในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 109 ทีม และได้ทำการแข่งขันและคัดเลือกทีมที่เข้ารอบ จนถึงเมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา ได้มีการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ สำหรับผลการแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ส.ลมโชย ทีมที่ได้รางวัลรองลงมาได้แก่ ทีมทับทัน, Small Club, และบ้านบุรีรัมย์ ตามลำดับ ในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเทศบาล 2 ทีมที่ได้รางวัลรองลงมาได้แก่ ทับทัน, NT และเทศบาล 1 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชนะเลิศได้แก่ ทีมเทศบาล 1 รางวัลรองลงมาได้แก่ สวนกุหลาบ, เทศบาล2 และจองหงวนตามลำดับ และในรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีมพาเพลิน รางวัลรองลงมาได้แก่ ทีมเทศบาล, ลานสัก และ NW School ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมด้วย โดยรุ่นอายุ 10 ปี ได้แก่ ด.ช.พิทักษ์ อาคม รุ่นอายุ 12 ปี ได้แก่ ด.ช.อำพล หมื่นสุข รุ่นอายุ 14 ปี ได้แก่ ด.ช.ศิริมงคล รัตนภูมิ รุ่นอายุ 16 ปี ได้แก่ นายธัญพิสิษฐ์ นันทะโกมล สำหรับพิธีปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีปิด และได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ ผู้สนับสนุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้จัดการแข่งขันได้อย่างประสบความสำเร็จด้วยดี สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่เราจะได้เห็นเยาวชนรุ่นใหม่ ให้ความสนใจกีฬาฟุตบอลมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าน้องๆ ที่ได้มาร่วมแข่งขันฟุตบอล “สิงห์ครุศาสตร์คัพ” จะได้รับความรู้และประสบการณ์จาการแข่งขัน ฝ่าฟัน คว้าฝัน จนเป็นนักฟุตบอลอาชีพ และนักฟุตบอลทีมชาติในอนาคตอย่างแน่นอน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 เวลา 14:33 น.

สถานที่จัดงาน
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23