Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อธิการบดี มร.นว. นำประชุมเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556-2557

วันที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2558 เวลา 14:28 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

    ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2556-2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานในฝ่ายต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ในปีนี้มีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในระดับปริญญาตรี จำนวน 2,258 ราย และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) จำนวน 76 ราย รวมทั้งสิ้น 2,334 ราย มีกำหนดการฝึกซ้อมในระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2558 ณ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยในวันที่ 19 ตุลาคม จะเป็นพิธีซ้อมใหญ่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ วันเดียวกันในช่วงเช้าจะมีพิธีแถลงข่าวและแสดงความยินดีแด่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นพิธีมอบครุยบัณฑิตกิตติมศักดิ์และแสดงความยินดีแก่บัณฑิต และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2556-2557 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานในฝ่ายต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ในปีนี้มีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในระดับปริญญาตรี จำนวน 2,258 ราย และระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) จำนวน 76 ราย รวมทั้งสิ้น 2,334 ราย มีกำหนดการฝึกซ้อมในระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2558 ณ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยในวันที่ 19 ตุลาคม จะเป็นพิธีซ้อมใหญ่ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ วันเดียวกันในช่วงเช้าจะมีพิธีแถลงข่าวและแสดงความยินดีแด่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นพิธีมอบครุยบัณฑิตกิตติมศักดิ์และแสดงความยินดีแก่บัณฑิต และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ.2558 เวลา 14:28 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23