Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มร.นว. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีสดุดีพระคุณแม่ 2558

วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:03 น.

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีพิธีถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสดุดีพระแม่เจ้า ซึ่งบรรเลงโดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี จากนั้นชมการแสดงรำถวายพระพร โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ หลังเสร็จพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ จะเป็นพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้บุคคลผู้เป็นแบบอย่างในการแต่งกายด้วยผ้าไทยและใช้เลขไทย และมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ผู้เป็นแบบอย่างของมหาวิทยาลัยฯ และของคณะ ผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงค่าน้ำนม บรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้ง และช่วงสุดท้ายอธิการบดีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีพิธีถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง) พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ โดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสดุดีพระแม่เจ้า ซึ่งบรรเลงโดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี จากนั้นชมการแสดงรำถวายพระพร โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ หลังเสร็จพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ จะเป็นพิธีสดุดีพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้บุคคลผู้เป็นแบบอย่างในการแต่งกายด้วยผ้าไทยและใช้เลขไทย และมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ผู้เป็นแบบอย่างของมหาวิทยาลัยฯ และของคณะ ผู้ร่วมพิธีร่วมร้องเพลงค่าน้ำนม บรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้ง และช่วงสุดท้ายอธิการบดีนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:03 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23