Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะครุศาสตร์ จัดแสดงลิเก ปีที่ 7 เรื่อง "สะใภ้เจ้า"

วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 14:08 น.
วัดนครสวรรค์

    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย "ลิเกครุศาสตร์" ปีที่ 7 เรื่อง "สะใภ้เจ้า" เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมรับชมการแสดง การแสดงลิเกครุศาสตร์จัดการแสดง 2 รอบ คือรอบบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และรอบค่ำ ณ วัดนครสวรรค์ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนชาวปากน้ำโพร่วมรับชมเป็นจำนวนมาก ลิเกครุศาสตร์ จัดการแสดงเป็นประจำในทุกๆ ปี โดยดร.มงคล ศัยยกุล รองคณบดีคณะครุศาสตร์และเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ร่วมทำการแสดง นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าให้เกียรติมาร่วมแสดงด้วย มีวัตถุประสงค์หลักในการร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงลิเกให้คงอยู่สืบไป ซึ่งตรงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมด้วย
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย "ลิเกครุศาสตร์" ปีที่ 7 เรื่อง "สะใภ้เจ้า" เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมรับชมการแสดง การแสดงลิเกครุศาสตร์จัดการแสดง 2 รอบ คือรอบบ่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และรอบค่ำ ณ วัดนครสวรรค์ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนชาวปากน้ำโพร่วมรับชมเป็นจำนวนมาก ลิเกครุศาสตร์ จัดการแสดงเป็นประจำในทุกๆ ปี โดยดร.มงคล ศัยยกุล รองคณบดีคณะครุศาสตร์และเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ร่วมทำการแสดง นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่าให้เกียรติมาร่วมแสดงด้วย มีวัตถุประสงค์หลักในการร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงลิเกให้คงอยู่สืบไป ซึ่งตรงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมด้วย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 14:08 น.

สถานที่จัดงาน
วัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23