Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ ประกอบพิธีวันทหารผ่านศึก

วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 14:03 น.
อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึก มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์

    ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึก มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธี เพื่อสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึก และเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนชาวไทย
ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและกิจการนักศึกษา ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึก มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธี เพื่อสดุดีและรำลึกถึงวีรกรรมความกล้าหาญของทหารผ่านศึก และเป็นการเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนชาวไทย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 14:03 น.

สถานที่จัดงาน
อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึก มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23