Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กีฬาสีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ สานสัมพันธ์ ราชภัฏนครสวรรค์ ผูกพัน 59

วันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 เวลา 13:48 น.
โรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. สโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน ร่วมกับ สโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรให้ร่วมมือร่วมใจ สมัครสมานสามัคคี ได้ผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังมาตลอดปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็งแรง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยแบ่งนักกีฬาเป็นสองสี คือสีเขียว นำโดยอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสีเหลือง นำโดย รศ.ดร.ธานี เกสทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. สโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน ร่วมกับ สโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้บุคลากรทุกคนในองค์กรให้ร่วมมือร่วมใจ สมัครสมานสามัคคี ได้ผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังมาตลอดปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจให้แข็งแรง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยแบ่งนักกีฬาเป็นสองสี คือสีเขียว นำโดยอาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสีเหลือง นำโดย รศ.ดร.ธานี เกสทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 เวลา 13:48 น.

สถานที่จัดงาน
โรงยิม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23