Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ต้อนรับนักศึกษาเวียดนาม ฝึกสอนที่ม.ราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:50 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 7 กรกฏาคม 2558 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหารและอาจารย์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเวียดนาม ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ในโอกาสเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการสอนภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2558 รวม 26 วัน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยฯ ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ดูแลรับผิดชอบโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Warmly welcomes the students from Hue University College of Foreing Languages, Vietnam for internship program from June 30,2015 to July 25,2015 at Nakhon Sawan Rajabhat University
วันที่ 7 กรกฏาคม 2558 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหารและอาจารย์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเว้ ประเทศเวียดนาม ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ในโอกาสเข้ามาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการสอนภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2558 รวม 26 วัน ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยฯ ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ดูแลรับผิดชอบโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Warmly welcomes the students from Hue University College of Foreing Languages, Vietnam for internship program from June 30,2015 to July 25,2015 at Nakhon Sawan Rajabhat University

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:50 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23