Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กีฬาประเพณีอาจารย์ฯ ม.ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 43

วันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 เวลา 13:46 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

    สโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ส่งตัวแทนบุคลากร ร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 43 "เมืองมะขามหวานเกมส์" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน สำหรับพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี โดยผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีด้วย สรุปผลการแข่งขันทัพนักกีฬาอาจาย์ ม.ราชัภัฏนครสวรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กีฬาบาสเกตบอล และแบตมินตันชายคู่ รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ กีฬาเปตองชายคู่ และกีฬาแบตมินตันคู่ผสม สำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปในปีหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
สโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ส่งตัวแทนบุคลากร ร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 43 "เมืองมะขามหวานเกมส์" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน สำหรับพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี โดยผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมพิธีด้วย สรุปผลการแข่งขันทัพนักกีฬาอาจาย์ ม.ราชัภัฏนครสวรรค์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กีฬาบาสเกตบอล และแบตมินตันชายคู่ รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ กีฬาเปตองชายคู่ และกีฬาแบตมินตันคู่ผสม สำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปในปีหน้า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 เวลา 13:46 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23