Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

วันแรงงานแห่งชาติ จ.นครสวรรค์

วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:44 น.
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จ.นครสวรรค์ ประจำปี 2558 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพินิจ เธียรธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนชาวนครสวรรค์ร่วมพิธี
ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จ.นครสวรรค์ ประจำปี 2558 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพินิจ เธียรธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน และประชาชนชาวนครสวรรค์ร่วมพิธี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:44 น.

สถานที่จัดงาน
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23