Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มร.นว.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพฯ ครบ ๕ รอบ

วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 12:06 น.
ลานหน้าหอวัฒนธรรม จ.นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    3 เมษายน 2558 ณ ลานหน้าหอวัฒนธรรม จ.นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา ๕ รอบ และวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพิธีโดยพร้อมเพรียง
3 เมษายน 2558 ณ ลานหน้าหอวัฒนธรรม จ.นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุครบ 60 พรรษา ๕ รอบ และวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพิธีโดยพร้อมเพรียง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 12:06 น.

สถานที่จัดงาน
ลานหน้าหอวัฒนธรรม จ.นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23