Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ตรุษจีนนครสวรรค์

วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:51 น.

    ผ่านไปแล้วกับประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวปากน้ำโพ "ตรุษจีนปากน้ำโพ 99 ปี พลังแห่งศรัทธา สืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2558 โดยในปีนี้ได้มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา กับกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสการจัดงานต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 99 มีงานทั้งสิ้น 12 วัน 12 คืน ระหว่างวันที่ 12-23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณตลาดปากน้ำโพ ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น อยู่คู่นครสวรรค์มากว่า 92 ปี ก็ได้มีส่วนในการร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวปากน้ำโพต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้นับเป็นโอกาสดีอย่างยิ่ง ที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับการคัดเลือกและเสี่ยงทาย ได้เป็นองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งได้แก่นางสาวพัชรา ทินกร ณ อยุธยา หรือน้องเอฟ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ซึ่งถือเป็นนางเอกของงานตรุษจีนปากน้ำโพ ที่ผู้คนทั้งในและต่างจังหวัดให้ความสนใจมากที่สุด โดยมีการออกสื่อประชาสัมพันธ์ไปทั่วทุกแขนง ซึ่งน้องเอฟก็ไม่ลืมที่จะบอกกับสื่อมวลชนว่ากำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นับว่านัองเอฟได้สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี นอกจากนี้นักศึกษาของม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยสาขาวิชานาฏศิลป์ และวงดุริยางค์ สาขาวิชาดนตรี รวมทั้งน้อง ๆ หนู ๆ โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมกิจกรรมในขบวนไนท์พาเหรด ซึ่งเป็นกิจกรรมเด่นอย่างหนึ่งของงานในปีนี้ ในคืนวันที่ 18 ก.พ. มีการแสดงของวงดุริยางค์เยาวชนนครสวรรค์ (N.Y.O.) ซึ่งกำกับดูแลโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้ทำการแสดงที่เวทีใหญ่ ริมต้นแม่น้ำเจ้าพระยา และที่ขาดไม่ได้กับขบวนแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ สุดยิ่งใหญ่ในคืนวันที่ 21 ก.พ. และขบวนแห่กลางวัน ในวันที่ 22 ก.พ. ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมส่งนางฟ้าสาวสวย จากน้องๆ สาขาวิชานาฏศิลป์ ร่ายรำอย่างสวยงาม บนขบวนรถนางฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกิจกรรมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจและชื่นชม จากชาวปากน้ำโพและนักท่องเที่ยวอย่างล้มหลาม สำหรับในปีหน้า จะเป็นปีที่ 100 ของงานตรุษจีนปากน้ำโพ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2559 คาดว่าจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีอย่างแน่นอน เพื่อเฉลิมฉลอง 100 ปี ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ ตรุษจีนนครสวรรค์
ผ่านไปแล้วกับประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวปากน้ำโพ "ตรุษจีนปากน้ำโพ 99 ปี พลังแห่งศรัทธา สืบสานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2558 โดยในปีนี้ได้มีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา กับกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสการจัดงานต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 99 มีงานทั้งสิ้น 12 วัน 12 คืน ระหว่างวันที่ 12-23 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณตลาดปากน้ำโพ ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น อยู่คู่นครสวรรค์มากว่า 92 ปี ก็ได้มีส่วนในการร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวปากน้ำโพต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้นับเป็นโอกาสดีอย่างยิ่ง ที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับการคัดเลือกและเสี่ยงทาย ได้เป็นองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งได้แก่นางสาวพัชรา ทินกร ณ อยุธยา หรือน้องเอฟ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ซึ่งถือเป็นนางเอกของงานตรุษจีนปากน้ำโพ ที่ผู้คนทั้งในและต่างจังหวัดให้ความสนใจมากที่สุด โดยมีการออกสื่อประชาสัมพันธ์ไปทั่วทุกแขนง ซึ่งน้องเอฟก็ไม่ลืมที่จะบอกกับสื่อมวลชนว่ากำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นับว่านัองเอฟได้สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี นอกจากนี้นักศึกษาของม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยสาขาวิชานาฏศิลป์ และวงดุริยางค์ สาขาวิชาดนตรี รวมทั้งน้อง ๆ หนู ๆ โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมกิจกรรมในขบวนไนท์พาเหรด ซึ่งเป็นกิจกรรมเด่นอย่างหนึ่งของงานในปีนี้ ในคืนวันที่ 18 ก.พ. มีการแสดงของวงดุริยางค์เยาวชนนครสวรรค์ (N.Y.O.) ซึ่งกำกับดูแลโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้ทำการแสดงที่เวทีใหญ่ ริมต้นแม่น้ำเจ้าพระยา และที่ขาดไม่ได้กับขบวนแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ สุดยิ่งใหญ่ในคืนวันที่ 21 ก.พ. และขบวนแห่กลางวัน ในวันที่ 22 ก.พ. ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมส่งนางฟ้าสาวสวย จากน้องๆ สาขาวิชานาฏศิลป์ ร่ายรำอย่างสวยงาม บนขบวนรถนางฟ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกิจกรรมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจและชื่นชม จากชาวปากน้ำโพและนักท่องเที่ยวอย่างล้มหลาม สำหรับในปีหน้า จะเป็นปีที่ 100 ของงานตรุษจีนปากน้ำโพ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2559 คาดว่าจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีอย่างแน่นอน เพื่อเฉลิมฉลอง 100 ปี ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ ปากน้ำโพ ตรุษจีนนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:51 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23