Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณาจารย์-บุคลากร มร.นว.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก

วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:49 น.
ห้องร่มพะยอม อาคาร 8

    ศูนย์แพทย์สะพานดำ เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้มาให้บริการฉีดวัคซีนรวม ป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอายุ 20-50 ปี ฟรี โดยสามารถขอรับบริการได้ที่สาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านท่าน โดยมีการบริการฉีดวัคซีนที่มหาวิทยาลัยฯ อีกในวันที่ 5, 6, 10,12 และ 13 มี.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ใครที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน สามารถไปรับบริการได้ในวันและเวลาดังกล่าว
ศูนย์แพทย์สะพานดำ เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้มาให้บริการฉีดวัคซีนรวม ป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ณ ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 ซึ่งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมรณรงค์ป้องกันและฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอายุ 20-50 ปี ฟรี โดยสามารถขอรับบริการได้ที่สาธารณสุขของรัฐใกล้บ้านท่าน โดยมีการบริการฉีดวัคซีนที่มหาวิทยาลัยฯ อีกในวันที่ 5, 6, 10,12 และ 13 มี.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ใครที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน สามารถไปรับบริการได้ในวันและเวลาดังกล่าว

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 11:49 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องร่มพะยอม อาคาร 8

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23