Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นายกสภาและอธิการบดี ให้สัมภาษณ์ KCTV พร้อมลุยกีฬามรภ.ภาคเหนือ

วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 11:45 น.
บริเวณหน้าอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีโทรทัศน์ KCTV นครสวรรค์ ได้เข้าถ่ายทำรายการพิเศษ เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 27 “นครสวรรค์เกมส์” ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 27 “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพ โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ในบ่ายวันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT และขอเชิญชวนชาวนครสวรรค์ทุกท่านร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วยกัน เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกหลานชาวนครสวรรค์ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย -------------------------------------------- สุนารี จันทร์ผ่อง : ถ่ายภาพ/รายงาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มร.นว. Tel. 056-219100 ต่อ 0 หรือ 1144 Fax. 056-882523 fb.com/prnsru, prnsru@gmail.com, apichat@nsru.ac.th งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 สถานีโทรทัศน์ KCTV นครสวรรค์ ได้เข้าถ่ายทำรายการพิเศษ เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 27 “นครสวรรค์เกมส์” ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 27 “นครสวรรค์เกมส์” ระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพ โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่ในบ่ายวันที่ 9 กุมภาพันธ์นี้ ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT และขอเชิญชวนชาวนครสวรรค์ทุกท่านร่วมชมและเชียร์ การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วยกัน เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกหลานชาวนครสวรรค์ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย -------------------------------------------- สุนารี จันทร์ผ่อง : ถ่ายภาพ/รายงาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มร.นว. Tel. 056-219100 ต่อ 0 หรือ 1144 Fax. 056-882523 fb.com/prnsru, prnsru@gmail.com, apichat@nsru.ac.th งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 เวลา 11:45 น.

สถานที่จัดงาน
บริเวณหน้าอาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23