Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ "เมืองชอนตะวันเกมส์"

วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:20 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 "เมืองชอนตะวันเกมส์" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 "เมืองชอนตะวันเกมส์" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 10 ธันวาคม 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:20 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23