Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าอวยพรวันเกิดนายกเทศมนตรีนคร นครสวรรค์

วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:26 น.

    วานนี้ (7 ต.ค.57) ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำคณะผู้บริหาร เข้าพบนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เพื่อมอบของขวัญและอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 7 ตุลาคม 2557 นอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยถึงความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ระหว่างเทศบาลนครนครสวรรค์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ด้วย
วานนี้ (7 ต.ค.57) ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำคณะผู้บริหาร เข้าพบนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เพื่อมอบของขวัญและอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 7 ตุลาคม 2557 นอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยถึงความร่วมมือในเรื่องต่างๆ ระหว่างเทศบาลนครนครสวรรค์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ด้วย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:26 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23