Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ผู้บริหาร-อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมตักบาตรเวโวโรหณะ ณ วัดเขากบ

วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:24 น.
วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) จ.นครสวรรค์

    วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ร่วมงานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) จ.นครสวรรค์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายระพี ผ่องบุพกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ทางสาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้นำการแสดงชุดระบำสุโขทัยแสดงในช่วงพิธีเปิดบนยอดเขากบ และนำการแสดงกลองยาวร่วมขบวนตักบาตรเทโวในครั้งนี้ด้วย สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก
วันที่ 9 ตุลาคม 2557 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ร่วมงานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) จ.นครสวรรค์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายระพี ผ่องบุพกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้ทางสาขาวิชานาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้นำการแสดงชุดระบำสุโขทัยแสดงในช่วงพิธีเปิดบนยอดเขากบ และนำการแสดงกลองยาวร่วมขบวนตักบาตรเทโวในครั้งนี้ด้วย สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:24 น.

สถานที่จัดงาน
วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง (วัดเขากบ) จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23