Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

งานแถลงข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555-2556

วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2557 เวลา 10:36 น.
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

    เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมแถลงข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2555-2556 พร้อมแนะนำบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ รศ.สุพล บุญทรง นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ และอาจารย์ศรีวรรณ ไชยสุข ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยมีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์เป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยในปีนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจันทร์ที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2,385 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก 17 คน ระดับปริญญาโท 177 คน ระดับปริญญาตรี 2,191 คน โดยในวันที่ 15-16 ต.ค.57 จะเป็นการฝึกซ้อมย่อย วันที่ 17 ต.ค.57 ซ้อมใหญ่ พิธีมอบครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมีงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตในวันเดียวกันเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าหอวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมแถลงข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2555-2556 พร้อมแนะนำบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ได้แก่ รศ.สุพล บุญทรง นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ และอาจารย์ศรีวรรณ ไชยสุข ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 โดยมีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์เป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยในปีนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจันทร์ที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 เวลา 15.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2,385 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก 17 คน ระดับปริญญาโท 177 คน ระดับปริญญาตรี 2,191 คน โดยในวันที่ 15-16 ต.ค.57 จะเป็นการฝึกซ้อมย่อย วันที่ 17 ต.ค.57 ซ้อมใหญ่ พิธีมอบครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมีงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตในวันเดียวกันเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าหอวัฒนธรรม

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ.2557 เวลา 10:36 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23