Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เลิศหรูอลังการ! สาขารัฐศาสตร์จัดงานราตรีเสริมสร้างบุคลิกภาพ

วันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2558 เวลา 14:43 น.
ห้องเทพธิดา โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์

    เรียกได้ว่าจัดเต็ม! ทั้งอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมแต่งกายชุดสูท และชุดราตรีงามสง่า อย่างหรูหราอลังการ มาร่วมงานราตรีเสริมสร้างบุคลิกภาพ ภายใต้ชื่องาน "Political ซุปตาร์ party night 2015" เมื่อคืนวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องเทพธิดา โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2558 เพื่อให้นักศึกษาให้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกาพ มารยาท และการวางตัวในสังคม โดยได้รับการฝึกปฏิบัติจริง ณ สถานที่จริง
เรียกได้ว่าจัดเต็ม! ทั้งอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมแต่งกายชุดสูท และชุดราตรีงามสง่า อย่างหรูหราอลังการ มาร่วมงานราตรีเสริมสร้างบุคลิกภาพ ภายใต้ชื่องาน "Political ซุปตาร์ party night 2015" เมื่อคืนวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องเทพธิดา โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2558 เพื่อให้นักศึกษาให้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกาพ มารยาท และการวางตัวในสังคม โดยได้รับการฝึกปฏิบัติจริง ณ สถานที่จริง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ.2558 เวลา 14:43 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องเทพธิดา โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23