Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

งานคารวะบูรพาจารย์ 2558 (93 ปี มร.นว.)

วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:14 น.

    

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:14 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23