Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มร.นว.ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:10 น.
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 จังหวัดนครสวรรค์ โดยในเวลา 09.00 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย และผศ.สันติ พงษ์พรต ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร ซึ่งมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของการเป็นช้าราชการที่ดี พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีมอบทุนการศึกษา และพิธีรับพระราชทานเสื้อปั่นเพื่อแม่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์ และในช่วงค่ำ ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยวงดุริยางค์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเกียรติในการบรรเลงเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมีในพิธีสำคัญครั้งนี้ด้วย มีข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 จังหวัดนครสวรรค์ โดยในเวลา 09.00 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย และผศ.สันติ พงษ์พรต ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร ซึ่งมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของการเป็นช้าราชการที่ดี พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีมอบทุนการศึกษา และพิธีรับพระราชทานเสื้อปั่นเพื่อแม่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์ และในช่วงค่ำ ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพร ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยวงดุริยางค์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเกียรติในการบรรเลงเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมีในพิธีสำคัญครั้งนี้ด้วย มีข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวนครสวรรค์ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 เวลา 14:10 น.

สถานที่จัดงาน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23