Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558

วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:53 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ ในการปฐมนิเทศ "ก้าวแรกน้องใหม่..ร้อยดวงใจสู่รั้ว เขียว-เหลือง" ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ ในการปฐมนิเทศ "ก้าวแรกน้องใหม่..ร้อยดวงใจสู่รั้ว เขียว-เหลือง" ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:53 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23