Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 92 ปี ม.ราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:32 น.

    15 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ 92 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ อดีตอาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานอย่างคับคั่ง
15 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบรอบ 92 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ อดีตอาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานอย่างคับคั่ง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:32 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23