Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีไหว้ครู 2557 ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:28 น.
อาคารศูนย์ปฏิบัติการกิจกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

    วันทีี่ 14 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2557 ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการกิจกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
วันทีี่ 14 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2557 ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการกิจกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธาน มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร พร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 17 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:28 น.

สถานที่จัดงาน
อาคารศูนย์ปฏิบัติการกิจกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23