Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

งานเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:43 น.
มณฑลพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

    วันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีฯ และผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย พร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ มณฑลพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีฯ และผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย พร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ณ มณฑลพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:43 น.

สถานที่จัดงาน
มณฑลพิธีสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23