Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พระราชพิธีวันฉัตรมงคล

วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:43 น.
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

    วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย มร.นว. ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 จังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนตรสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย มร.นว. ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 จังหวัดนครสวรรค์ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายชยพล ธิติศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนตรสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:43 น.

สถานที่จัดงาน
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23