Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา

วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:27 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยทางคณะผู้บริหาร นำโดย ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี ได้มีนโยบายในโครงการติดตั้งเสาธงชาติภายในมหาวิทยาลัยฯ ใหม่ ที่มีความสง่างามและยิ่งใหญ่ สมเกียรติภูมิความเป็นชาติไทย เพื่อสร้างความรู้สึกนิยมและภูมิใจในความเป็นชาติ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ธงชาติให้ปรากฎเป็นที่ชินตาแก่ผู้พบเห็นซึ่งเสาธงใหม่นี้มีความสูงถึง 30 เมตร และเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ชักธงขึ้น-ลงตามเวลาโดยอัตโนมัติ โดยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 07.30 น. อธิการบดีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งองค์พระพุทธสัพพัญญูฯ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้ด้วย จากนั้นเป็นพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา โดยผู้ร่วมพิธีได้ร่วมยืนตรงเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติอย่างกึกก้อง เป็นการเอาฤกษ์เอาชัย ในโอกาสที่ได้มีการติดตั้งเสาธงชาติใหม่ในครั้งนี้ และในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 07.30 น. อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี อ.พยุหคีรี ซึ่งจะเป็นเชิญธงชาติครั้งแรกของมหาวิทยาลัยฯ ในพื้นที่การศึกษาย่านมัทรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยทางคณะผู้บริหาร นำโดย ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี ได้มีนโยบายในโครงการติดตั้งเสาธงชาติภายในมหาวิทยาลัยฯ ใหม่ ที่มีความสง่างามและยิ่งใหญ่ สมเกียรติภูมิความเป็นชาติไทย เพื่อสร้างความรู้สึกนิยมและภูมิใจในความเป็นชาติ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ธงชาติให้ปรากฎเป็นที่ชินตาแก่ผู้พบเห็นซึ่งเสาธงใหม่นี้มีความสูงถึง 30 เมตร และเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ชักธงขึ้น-ลงตามเวลาโดยอัตโนมัติ โดยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 07.30 น. อธิการบดีฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งองค์พระพุทธสัพพัญญูฯ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้ด้วย จากนั้นเป็นพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา โดยผู้ร่วมพิธีได้ร่วมยืนตรงเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติอย่างกึกก้อง เป็นการเอาฤกษ์เอาชัย ในโอกาสที่ได้มีการติดตั้งเสาธงชาติใหม่ในครั้งนี้ และในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 07.30 น. อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี อ.พยุหคีรี ซึ่งจะเป็นเชิญธงชาติครั้งแรกของมหาวิทยาลัยฯ ในพื้นที่การศึกษาย่านมัทรี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 13:27 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23