Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:23 น.

    พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:23 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23