Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มร.นว.

วันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:13 น.
บริเวณวงเวียนพระพุทธสัพพัญญู (จำลอง) ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

    เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ของสาชาวิชารัฐศาสตร์ ณ บริเวณวงเวียนพระพุทธสัพพัญญู (จำลอง) ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี แต่ในขณะกำลังเริ่มพิธีได้เกิดฝนตกหนัก จึงทำให้ต้องย้ายไปทำพิธีบริเวณใต้อาคารสาขาวิชารัฐศาสตร์แทน ซึ่งพิธีก็ยังสามารถดำเนินไปด้วยความสมบูรณ์ สร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาและผู้ร่วมพิธีเป็นอย่างมาก
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ของสาชาวิชารัฐศาสตร์ ณ บริเวณวงเวียนพระพุทธสัพพัญญู (จำลอง) ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี แต่ในขณะกำลังเริ่มพิธีได้เกิดฝนตกหนัก จึงทำให้ต้องย้ายไปทำพิธีบริเวณใต้อาคารสาขาวิชารัฐศาสตร์แทน ซึ่งพิธีก็ยังสามารถดำเนินไปด้วยความสมบูรณ์ สร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาและผู้ร่วมพิธีเป็นอย่างมาก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 13:13 น.

สถานที่จัดงาน
บริเวณวงเวียนพระพุทธสัพพัญญู (จำลอง) ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23