Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2557 ม.ราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:38 น.
ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8

    สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในครั้งนี้มีการอบรมและปฏิบัติการทางภาษาและวรรณกรรม “มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน” และมีการแข่งขันสะกดคำ มีครู – อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในครั้งนี้มีการอบรมและปฏิบัติการทางภาษาและวรรณกรรม “มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน” และมีการแข่งขันสะกดคำ มีครู – อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:38 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมร่มพะยอม อาคาร 8

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23