Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

งานเลี้ยงรับรองศิลปินแห่งชาติและทีมงานกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:48 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรองศิลปินแห่งชาติ และทีมงานกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เนื่องในการจัดงานศิลปินแห่งชาติสัญจร ปี 2557 : ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน : สืบสานงานศิลป์ถิ่นมังกรสี่แคว เผยแพร่ศิลปะแห่งลุ่มแม่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณศิลปินแห่งชาติทุกท่าน พร้อมทีมงานจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จากนั้นได้มอบของที่ระลึกให้กับศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงวุฒิ ในระหว่างรับประทานอาหารได้มีการแสดงดนตรีและการแสดงทางวัฒนธรรมจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์หลากหลายชุดการแสดง สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงรับรองศิลปินแห่งชาติ และทีมงานกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เนื่องในการจัดงานศิลปินแห่งชาติสัญจร ปี 2557 : ค่ายวัฒนธรรมเยาวชน : สืบสานงานศิลป์ถิ่นมังกรสี่แคว เผยแพร่ศิลปะแห่งลุ่มแม่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณศิลปินแห่งชาติทุกท่าน พร้อมทีมงานจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จากนั้นได้มอบของที่ระลึกให้กับศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงวุฒิ ในระหว่างรับประทานอาหารได้มีการแสดงดนตรีและการแสดงทางวัฒนธรรมจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์หลากหลายชุดการแสดง สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:48 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23