Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การรายงานตัวนักเรียนโครงการความสามารถพิเศษ ด้านเรียนดี ด้านคุณธรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านกีฬา

วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 เวลา 10:43 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่หอประชุมใหญ่

    เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ได้มีนักศึกษาเข้ามอบตัวเข้าการศึกษาต่อ ภาคของโคต้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่หอประชุมใหญ่ มีนักเรียนมากมายที่เข้ามาศึกษาต่อได้มีความหวังที่จะสำเร็จศึกษาลำดับปริญญาตรี เพื่อมีอาชีพที่ดีและมีอนาคตที่มั่งคงเพื่อเลี้ยงดูอุปการีให้สุขสบาย ---- จัดทำโดย สุนารี จันทร์ผ่อง,วรรณนิภา ใจหาญ :ถ่ายภาพ,รายงาน
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ได้มีนักศึกษาเข้ามอบตัวเข้าการศึกษาต่อ ภาคของโคต้า ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่หอประชุมใหญ่ มีนักเรียนมากมายที่เข้ามาศึกษาต่อได้มีความหวังที่จะสำเร็จศึกษาลำดับปริญญาตรี เพื่อมีอาชีพที่ดีและมีอนาคตที่มั่งคงเพื่อเลี้ยงดูอุปการีให้สุขสบาย ---- จัดทำโดย สุนารี จันทร์ผ่อง,วรรณนิภา ใจหาญ :ถ่ายภาพ,รายงาน

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 เวลา 10:43 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่หอประชุมใหญ่

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23