Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ราชภัฏนครสวรรค์ร่วมแห่เทียนพรรษา รับรางวัลรองชนะเลิศประเภทสวยงาม

วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:37 น.
วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง

    เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรสวรรค์ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 โดยตั้งขบวนบริเวณเทศบาลนครนครสวรรค์ จากนั้นแห่ไปรอบตลาดปากน้ำโพจนถึงวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง โดยมีการประกวดเทียนจำนำพรรษาซึ่งมีโรงเรียนหน่วยงานส่งเทียนพรรษาเข้าร่วมประกวดประเภทสวยงาม 6 ต้น ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 5 ต้น และไม่ร่วมประกวด 4 ต้น รถเทียนจำนำพรรษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทสวยงาม รับทุนสนับสนุนจำนวน 8,000 บาท
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรสวรรค์ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2557 โดยตั้งขบวนบริเวณเทศบาลนครนครสวรรค์ จากนั้นแห่ไปรอบตลาดปากน้ำโพจนถึงวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง โดยมีการประกวดเทียนจำนำพรรษาซึ่งมีโรงเรียนหน่วยงานส่งเทียนพรรษาเข้าร่วมประกวดประเภทสวยงาม 6 ต้น ประเภทความคิดสร้างสรรค์ 5 ต้น และไม่ร่วมประกวด 4 ต้น รถเทียนจำนำพรรษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทสวยงาม รับทุนสนับสนุนจำนวน 8,000 บาท

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:37 น.

สถานที่จัดงาน
วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23