Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ม.ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 27 "นครสวรรค์เกมส์" 9 – 13 กุมภาพันธ์นี้

วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 เวลา 10:38 น.
ห้องประชุมร่มพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 27 “นครสวรรค์เกมส์” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมร่มพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน รวมถึงกล่าวถึงภาพรวมในการจัดการแข่งขันฯ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขึ้นแถลงข่าวเกี่ยวกับรายละเอียดในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ให้สื่อมวลชนและผู้ร่วมงานได้รับทราบ และนำไปประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะชาวจังหวัดนครสวรรค์ ให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 7 แห่ง และร่วมชม เชียร์กีฬาซึ่งจะมีการแข่งขันในสถานที่ที่หลากหลายในตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 27 เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 27 ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “นครสวรรค์เกมส์” คำขวัญของการแข่งขันคือ “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย คือน้ำใจแห่งมิตรภาพ” และสัตว์นำโชคคือ “มังกร” โดยมีการจัดการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, ฟุตบอล, ฟุตซอล, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, แฮนด์บอล, เซปักตะกร้อ, เปตอง, เทเบิลเทนนิส, ลอนเทนนิส, แบดมินตัน, เทควันโด, มวยสากลสมัครเล่น, มวยไทยสมัครเล่น และวอลเลย์บอลชายหาด ใช้สถานที่ในการแข่งขัน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลานกีฬาอุทยานสวรรค์ ในส่วนวอลเลย์บอลชายหาด แข่งขันที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในช่วงบ่ายวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00-16.00 น. ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBT (ช่อง 11) ณ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ของการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th หรือ Official Facebook Page http://www.facebook.com/nsrunews หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 056-219100-29 ต่อ 1125 โทรสาร 056-882523
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ได้จัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 27 “นครสวรรค์เกมส์” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมร่มพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภิญโญ นิโรจน์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน รวมถึงกล่าวถึงภาพรวมในการจัดการแข่งขันฯ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขึ้นแถลงข่าวเกี่ยวกับรายละเอียดในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ให้สื่อมวลชนและผู้ร่วมงานได้รับทราบ และนำไปประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะชาวจังหวัดนครสวรรค์ ให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ทั้ง 7 แห่ง และร่วมชม เชียร์กีฬาซึ่งจะมีการแข่งขันในสถานที่ที่หลากหลายในตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 27 เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 27 ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “นครสวรรค์เกมส์” คำขวัญของการแข่งขันคือ “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย คือน้ำใจแห่งมิตรภาพ” และสัตว์นำโชคคือ “มังกร” โดยมีการจัดการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, ฟุตบอล, ฟุตซอล, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, แฮนด์บอล, เซปักตะกร้อ, เปตอง, เทเบิลเทนนิส, ลอนเทนนิส, แบดมินตัน, เทควันโด, มวยสากลสมัครเล่น, มวยไทยสมัครเล่น และวอลเลย์บอลชายหาด ใช้สถานที่ในการแข่งขัน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลานกีฬาอุทยานสวรรค์ ในส่วนวอลเลย์บอลชายหาด แข่งขันที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ โดยจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในช่วงบ่ายวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00-16.00 น. ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBT (ช่อง 11) ณ โรงยิม 4,000 ที่นั่ง สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ของการแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ http://www.nsru.ac.th หรือ Official Facebook Page http://www.facebook.com/nsrunews หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 056-219100-29 ต่อ 1125 โทรสาร 056-882523

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 เวลา 10:38 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมร่มพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23