Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สำรวจแหล่งน้ำบาดาล ย่านมัทรี

วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 เวลา 10:28 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)

    วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 10.45น. ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะ ได้เดินทางไปสำรวจแหล่งน้ำบาดาล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) เพื่อวางแผนการขุดบ่อน้ำบาดาลในเขตความรับผิดชอบพื้นที่รักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) วิธีการคือต้องนำน้ำไปวิเคราะห์และเสนอแนวทางการขุดบ่อน้ำบาดาลซึ่งคาดว่าน่าจะมีชั้นน้ำอยู่โดยต้องสำรวจว่ามีน้ำปริมาณมากเท่าไหร่ ซึ่งขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญกำลังสำรวจพื้นที่ว่าจะได้ขุดบ่อน้ำบาดาลหรือไม่ คงต้องรอผลในเร็วๆ นี้ นวพล โอภานันท์ : ถ่ายภาพ
วันที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 10.45น. ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะ ได้เดินทางไปสำรวจแหล่งน้ำบาดาล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) เพื่อวางแผนการขุดบ่อน้ำบาดาลในเขตความรับผิดชอบพื้นที่รักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) วิธีการคือต้องนำน้ำไปวิเคราะห์และเสนอแนวทางการขุดบ่อน้ำบาดาลซึ่งคาดว่าน่าจะมีชั้นน้ำอยู่โดยต้องสำรวจว่ามีน้ำปริมาณมากเท่าไหร่ ซึ่งขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญกำลังสำรวจพื้นที่ว่าจะได้ขุดบ่อน้ำบาดาลหรือไม่ คงต้องรอผลในเร็วๆ นี้ นวพล โอภานันท์ : ถ่ายภาพ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 เวลา 10:28 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23