Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สาขาการตลาดคว้ารองชนะเลิศจัดร้านโชห่วยระดับประเทศ

วันที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:16 น.
อิมแพค เมืองทองธานี

    นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดจัดร้านโชห่วย ระดับประเทศ รับโล่และทุนการศึกษา 30,000 บาท โดยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ผศ.นิตยา ชนินทยุทธวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอ.นันทภัค ธนาอภินนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.เพชรอำไพ สุขารมณ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ นายวรวิทย์ โตใหญ่ นายธนวัฒน์ พรไกรเนตร นายสุทธิพร สุขสโมสร นายชานัช ศรีสุทธิสัมพันธ์ และนายสวัสดีลักษณ์ สวัสดีมงคล เข้ารับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา ในงานตลาดนัด โชห่วย ครั้งที่ 6 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดจัดร้านโชห่วย ระดับประเทศ รับโล่และทุนการศึกษา 30,000 บาท โดยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 ผศ.นิตยา ชนินทยุทธวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอ.นันทภัค ธนาอภินนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.เพชรอำไพ สุขารมณ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ นายวรวิทย์ โตใหญ่ นายธนวัฒน์ พรไกรเนตร นายสุทธิพร สุขสโมสร นายชานัช ศรีสุทธิสัมพันธ์ และนายสวัสดีลักษณ์ สวัสดีมงคล เข้ารับโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษา ในงานตลาดนัด โชห่วย ครั้งที่ 6 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:16 น.

สถานที่จัดงาน
อิมแพค เมืองทองธานี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23