Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ARICTประชุมผ่านแฮงเอาท์หารือโครงการ Google Apps for Education

วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 10:01 น.

    20 มิ.ย.57 อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผศ.จรรยา เหลียวตระกูล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในหน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (ARICT) ร่วมประชุมหารือโครงการ Google Apps for Education ผ่านวีดีโอทางไกลออนไลน์ "แฮงเอาท์" ร่วมกับทีมงานของ Google ประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการพัฒนานำ Google Apps for Education มาใช้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน การติดต่อสื่อสาร และการทำงานให้มีความสะดวกและทันสมัยยิ่งขึ้น โดยจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ เชื่อมต่อข้อมูลได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทำให้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสำคัญ นักนักศึกษา อาจารย์ และทีมงานสามารถทำงานร่วมกันได้ ทำงานเสร็จเร็วขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีผลงานที่ดีขึ้น เตรียมความพร้อมสำหรับ Real World ไม่มีค่าใช้จ่าย มีความปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัว โดยท่านรองฯประยุทธ เปิดเผยว่า จะเร่งหารือในทีมงานและเปิดตัวแอปพลิเคชั่นนี้ให้ทันก่อนเปิดเทอม 1/2557 ในเดือนกรกฎาคมนี้
20 มิ.ย.57 อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยผศ.จรรยา เหลียวตระกูล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรในหน่วยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (ARICT) ร่วมประชุมหารือโครงการ Google Apps for Education ผ่านวีดีโอทางไกลออนไลน์ "แฮงเอาท์" ร่วมกับทีมงานของ Google ประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการพัฒนานำ Google Apps for Education มาใช้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน การติดต่อสื่อสาร และการทำงานให้มีความสะดวกและทันสมัยยิ่งขึ้น โดยจะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทุกที่ เชื่อมต่อข้อมูลได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทำให้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสำคัญ นักนักศึกษา อาจารย์ และทีมงานสามารถทำงานร่วมกันได้ ทำงานเสร็จเร็วขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และมีผลงานที่ดีขึ้น เตรียมความพร้อมสำหรับ Real World ไม่มีค่าใช้จ่าย มีความปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัว โดยท่านรองฯประยุทธ เปิดเผยว่า จะเร่งหารือในทีมงานและเปิดตัวแอปพลิเคชั่นนี้ให้ทันก่อนเปิดเทอม 1/2557 ในเดือนกรกฎาคมนี้

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 10:01 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23