Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

บรรยากาศรรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ (รอบ 2)

วันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 09:58 น.

    ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ 2)แล้ว มีนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทยอยมาสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เตรียมหลักฐานและรูปถ่ายมาพร้อม นอกจากรับสมัครภาคปกติแล้ว ยังมีผู้มาสมัครภาค กศ.บป.ด้วย โดยในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 29 มิ.ย.57 ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) เปิดรับสมัครวันนี้ - 30 มิ.ย.57 ณ งานทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคาร 14 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เปิดรับสมัครวันนี้ - 29 มิ.ย.57 ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 8 อาคาร 14 อย่าลืมช่วยกันบอกต่อไปด้วย..และชวนเพื่อนๆ มาสมัครกันเยอะๆ นะครับ ดูรายละเอียดได้ที ่www.nsru.ac.th ยินดีต้อนรับสู่รั้วเขียว-เหลือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ "มหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดิน ในการพัฒนาท้องถิ่น"
ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ 2)แล้ว มีนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทยอยมาสมัครเรียนเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เตรียมหลักฐานและรูปถ่ายมาพร้อม นอกจากรับสมัครภาคปกติแล้ว ยังมีผู้มาสมัครภาค กศ.บป.ด้วย โดยในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 29 มิ.ย.57 ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) เปิดรับสมัครวันนี้ - 30 มิ.ย.57 ณ งานทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคาร 14 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เปิดรับสมัครวันนี้ - 29 มิ.ย.57 ณ สำนักงานบัณฑิตศึกษา ชั้น 8 อาคาร 14 อย่าลืมช่วยกันบอกต่อไปด้วย..และชวนเพื่อนๆ มาสมัครกันเยอะๆ นะครับ ดูรายละเอียดได้ที ่www.nsru.ac.th ยินดีต้อนรับสู่รั้วเขียว-เหลือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ "มหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดิน ในการพัฒนาท้องถิ่น"

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2557 เวลา 09:58 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23