Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

งานบำเพ็ญกุศลและพิธีฌาปนกิจศพ อ.ธีรพล ชูศักดิ์

วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:03 น.
วัดลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

    อาจารย์ธีรพล ชูศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เกิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2517 ถึงแก่กรรมด้วยโรคไต เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.30 น. สิริอายุ 40 ปี จบการศึกษาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาดุริยางค์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มเข้าทำงานตำแหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 1 มิถุนายน 2546 อาจารย์ธีรพล เป็นอีกหนึ่งบุคลากรคุณภาพในวงการดนตรีไทย ตลอดเวลาที่ทำหน้าที่ครูสอนดนตรีไทย ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์จนประสบความสำเร็จมากมาย นอกจากความมุ่งมั่นตั้งใจอบรมสังสอนลูกศิษย์แล้ว อาจารย์ยังเป็นผู้ใจบุญ มีเมตตา ช่วยเหลืองานให้กับสังคมมามากมาย และทุกครั้งที่มหาวิทยาลัยฯ มีงานหรือพีธีสำคัญ อาจารย์ธีรพลก็จะมาเป็นผู้ควบคุมและบรรเลงดนตรีไทยด้วยตัวเองทุกครั้งไป การจากไปอย่างไม่มีวันกลับของอาจารย์ธีรพล นำความเศร้าโศกเสียใจด้วยความอาลัยยิ่ง ของบรรดาญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมงานและลูกศิษย์ทั้งหลาย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 20.00 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมงานบำเพ็ญกุศล พิธีสวดพระอภิธรรรม อาจารย์ธีรพล ชูศักดิ์ ณ วัดลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรคค์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ อาจารย์ธีรพล ชูศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ เมรุวัดลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ก่อนเริ่มพิธีมีการแสดงต่างๆ จากเพื่อนร่วมงาน พี่น้องร่วมวงการและเหล่าลูกศิษย์ของอาจารย์ธีรพล เพื่อร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายต่อการจากไปอย่างไม่วันกลับของอาจารย์ธีรพล การแสดงชุดแรกเป็นการบรรเลงดนตรีเพลงลาวต้นเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเพลงที่อ.ธีรพลได้ประพันธ์ไว้ โดยรศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์วรวิทย์ สุขเถื่อน และศิษย์สาขาวิชาดนตรี ต่อมาเป็นการแสดงขับร้องประสานเสียงเพลงพระคุณที่สามจากบรรรดาศิษย์สาขาวิชาดนตรี ต่อด้วยการแสดงรำฉุยฉายจากนักศึกษาสาขาวิชานาฎศิลป์ และตามด้วยการแสดงรำมโนราห์จากโรงเรียนนาฏศิลป์บ้านครูพัช ซึ่งบรรเลงดนตรีไทยโดยศิษย์ของอาจารย์ธีรพล การแสดงต่างๆ สร้างความประทับใจให้กับแขกผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก หลังจากเชิญผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทอดผ้าบังสกุล พิธีกรอาจารย์ชนิกา พรหมมาศ ได้อ่านประวัติของอาจารย์ธีรพล ชูศักดิ์ ผู้วายชนม์ จากนั้นนายธารายุทธ ศิริภาพ ศิษย์เก่าสาขาวิชาดนตรี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้ขับเสภาไว้อาลัยแด่อาจารย์ธีรพล สร้างความซาบซึ้งและความประทับใจต่อแขกผู้มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง และผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประธานในพิธีขึ้นทอดผ้ามหาบังสกุล และประชุมเพลิง โดยมีจ.ส.อ.ทรงศักดิ์ เสนีพงษ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ นำวงบัวลอยจากกองทัพบก ร่วมบรรเพลงดนตรีไทย
อาจารย์ธีรพล ชูศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เกิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2517 ถึงแก่กรรมด้วยโรคไต เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.30 น. สิริอายุ 40 ปี จบการศึกษาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาดุริยางค์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มเข้าทำงานตำแหน่งอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 1 มิถุนายน 2546 อาจารย์ธีรพล เป็นอีกหนึ่งบุคลากรคุณภาพในวงการดนตรีไทย ตลอดเวลาที่ทำหน้าที่ครูสอนดนตรีไทย ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์จนประสบความสำเร็จมากมาย นอกจากความมุ่งมั่นตั้งใจอบรมสังสอนลูกศิษย์แล้ว อาจารย์ยังเป็นผู้ใจบุญ มีเมตตา ช่วยเหลืองานให้กับสังคมมามากมาย และทุกครั้งที่มหาวิทยาลัยฯ มีงานหรือพีธีสำคัญ อาจารย์ธีรพลก็จะมาเป็นผู้ควบคุมและบรรเลงดนตรีไทยด้วยตัวเองทุกครั้งไป การจากไปอย่างไม่มีวันกลับของอาจารย์ธีรพล นำความเศร้าโศกเสียใจด้วยความอาลัยยิ่ง ของบรรดาญาติพี่น้อง เพื่อนร่วมงานและลูกศิษย์ทั้งหลาย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 20.00 น. ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมงานบำเพ็ญกุศล พิธีสวดพระอภิธรรรม อาจารย์ธีรพล ชูศักดิ์ ณ วัดลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรคค์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ อาจารย์ธีรพล ชูศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ เมรุวัดลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ก่อนเริ่มพิธีมีการแสดงต่างๆ จากเพื่อนร่วมงาน พี่น้องร่วมวงการและเหล่าลูกศิษย์ของอาจารย์ธีรพล เพื่อร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายต่อการจากไปอย่างไม่วันกลับของอาจารย์ธีรพล การแสดงชุดแรกเป็นการบรรเลงดนตรีเพลงลาวต้นเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเพลงที่อ.ธีรพลได้ประพันธ์ไว้ โดยรศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์วรวิทย์ สุขเถื่อน และศิษย์สาขาวิชาดนตรี ต่อมาเป็นการแสดงขับร้องประสานเสียงเพลงพระคุณที่สามจากบรรรดาศิษย์สาขาวิชาดนตรี ต่อด้วยการแสดงรำฉุยฉายจากนักศึกษาสาขาวิชานาฎศิลป์ และตามด้วยการแสดงรำมโนราห์จากโรงเรียนนาฏศิลป์บ้านครูพัช ซึ่งบรรเลงดนตรีไทยโดยศิษย์ของอาจารย์ธีรพล การแสดงต่างๆ สร้างความประทับใจให้กับแขกผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก หลังจากเชิญผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทอดผ้าบังสกุล พิธีกรอาจารย์ชนิกา พรหมมาศ ได้อ่านประวัติของอาจารย์ธีรพล ชูศักดิ์ ผู้วายชนม์ จากนั้นนายธารายุทธ ศิริภาพ ศิษย์เก่าสาขาวิชาดนตรี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้ขับเสภาไว้อาลัยแด่อาจารย์ธีรพล สร้างความซาบซึ้งและความประทับใจต่อแขกผู้มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง และผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประธานในพิธีขึ้นทอดผ้ามหาบังสกุล และประชุมเพลิง โดยมีจ.ส.อ.ทรงศักดิ์ เสนีพงษ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ นำวงบัวลอยจากกองทัพบก ร่วมบรรเพลงดนตรีไทย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 เวลา 09:03 น.

สถานที่จัดงาน
วัดลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23