Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กิจกรรมวันครู 2558

วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 เวลา 16:30 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    16 มกราคม 2558 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยในช่วงเช้าตรู่มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีคณะผู้บริหาร และครู จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงาน จากนั้นเป็นพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์/คณาจารย์ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ได้รับเกียรติจากนายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาของครูและบุคลากรทางการศึกษา และในช่วงค่ำจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์บริเวณหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ด้วย
16 มกราคม 2558 ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู ประจำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยในช่วงเช้าตรู่มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีคณะผู้บริหาร และครู จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ของจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงาน จากนั้นเป็นพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์/คณาจารย์ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ได้รับเกียรติจากนายเบญจพล เปรมปรีดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาของครูและบุคลากรทางการศึกษา และในช่วงค่ำจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์บริเวณหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ด้วย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2558 เวลา 16:30 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23