Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มร.นว.ร่วมวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ 57

วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 16:20 น.
บริเวณหน้าค่ายจิรประวัติ

    เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย นำนักศึกษาร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ มณฑลพิธีสนามศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายอาทิตย์ น้ำพุ นายกองค์การบริหารนักศึกษา เป็นตัวแทนนักศึกษาวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ถวายราชสดุดี จากนั้นร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และให้เกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ด้วย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง "ราชภัฏกับการตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ในงานเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน้าค่ายจิรประวัติ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนชาวนครสวรรค์เป็นอย่างมาก
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. ผศ.ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย นำนักศึกษาร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ มณฑลพิธีสนามศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยนายอาทิตย์ น้ำพุ นายกองค์การบริหารนักศึกษา เป็นตัวแทนนักศึกษาวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ถวายราชสดุดี จากนั้นร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และให้เกียรติร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ด้วย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง "ราชภัฏกับการตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ในงานเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน้าค่ายจิรประวัติ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนชาวนครสวรรค์เป็นอย่างมาก

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 16:20 น.

สถานที่จัดงาน
บริเวณหน้าค่ายจิรประวัติ

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23