Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นศ.ราชภัฏ นว.ร่วมกิจกรรมวันเอดส์โลก

วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 16:18 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม "รักปลอดภัย ทุกคนเลือกได้ : ยุติปัญหาเอดส์ ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น" เนื่องในวันเอดส์โลก ปี 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าวีสแควร์ โดยได้ร่วมจัดบูทนิทรรศการ เล่นเกมส์แจกรางวัล และได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด สื่อคลิปวีดีโอ "รักปลอดภัย ทุกคนเลือกได้" และการประกวด "Safe Love Got Talent" ด้วย
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม "รักปลอดภัย ทุกคนเลือกได้ : ยุติปัญหาเอดส์ ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น" เนื่องในวันเอดส์โลก ปี 2557 ณ ห้างสรรพสินค้าวีสแควร์ โดยได้ร่วมจัดบูทนิทรรศการ เล่นเกมส์แจกรางวัล และได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด สื่อคลิปวีดีโอ "รักปลอดภัย ทุกคนเลือกได้" และการประกวด "Safe Love Got Talent" ด้วย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 16:18 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23