Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ "พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 20"

วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:17 น.
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 "พะยอมเกมส์" ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2557 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยเมื่อวันที่ 1 ต.ค. ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้เกียรติร่วมชมขบวนพาเหรด การแสดงพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ จากนั้นเป็นการแสดงโชว์เชียร์ของแต่ละคณะ ซึ่งคณะแรกที่แสดงคือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ยังไม่ทันได้แสดงจบ ก็เกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก จึงจำเป็นต้องยุติการแสดงโชว์เขียร์ในวันนี้ไปเพื่อความปลอดภัย โดยจะมาชิงชัยกันในวันที่ 3 ต.ค. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันและเป็นพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา 2557 "พะยอมเกมส์" ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2557 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยเมื่อวันที่ 1 ต.ค. ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และแขกผู้เกียรติร่วมชมขบวนพาเหรด การแสดงพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ จากนั้นเป็นการแสดงโชว์เชียร์ของแต่ละคณะ ซึ่งคณะแรกที่แสดงคือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แต่ยังไม่ทันได้แสดงจบ ก็เกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก จึงจำเป็นต้องยุติการแสดงโชว์เขียร์ในวันนี้ไปเพื่อความปลอดภัย โดยจะมาชิงชัยกันในวันที่ 3 ต.ค. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันและเป็นพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:17 น.

สถานที่จัดงาน
สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23