Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมสภานักศึกษา มร.นว. ครั้งที่ 2/2557

วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:26 น.
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

    วันที่ 23 สิงหาคม 2557 อาจารย์ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ หัวหน้ากลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ กองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 โดยมีการประชุมเกี่ยวกับการประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยฯ การแข่งขันกีฬาคณะ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 มีนายกฤษฎา รักสัตย์ ประธานสภานักศึกษาฯ นายอาทิตย์ น้ำพุ นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประธานสโมสรแต่ละคณะ กรรมการ และผู้แทนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุม
วันที่ 23 สิงหาคม 2557 อาจารย์ณัฐเศรษฐ์ น้ำคำ หัวหน้ากลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ กองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานการประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 โดยมีการประชุมเกี่ยวกับการประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยฯ การแข่งขันกีฬาคณะ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 มีนายกฤษฎา รักสัตย์ ประธานสภานักศึกษาฯ นายอาทิตย์ น้ำพุ นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประธานสโมสรแต่ละคณะ กรรมการ และผู้แทนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุม

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:26 น.

สถานที่จัดงาน
ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23