Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

พิธีไหว้ครู นศ.ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:18 น.
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 16 สิงหาคม 2557 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป. จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาภาค กศ.บป. ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
วันที่ 16 สิงหาคม 2557 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป. จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาภาค กศ.บป. ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 11:18 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23