Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

มร.นว.ร่วมกิจกรรมคืนความสุข...สุขภาพ ณ ค่ายจิรประวัติ

วันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:15 น.
ลานจอดรถตลาดนัดค่ายจิรประวัติ

    วันที่ 2-3 สิงหาคม 2557 มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ ร่วมกับ สปสช. จัดกิจกรรม ""คืนความสุข..สุขภาพ" ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ถวายแม่ของแผ่นดิน ณ ลานจอดรถตลาดนัดค่ายจิรประวัติ กิจกรรมในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และมีบริการตรวจสุขภาพ ฟรี โดยคณาจารย์และนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะไปร่วมบริการชุมชนในครั้งนี้ด้วย
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2557 มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ ร่วมกับ สปสช. จัดกิจกรรม ""คืนความสุข..สุขภาพ" ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ถวายแม่ของแผ่นดิน ณ ลานจอดรถตลาดนัดค่ายจิรประวัติ กิจกรรมในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ และมีบริการตรวจสุขภาพ ฟรี โดยคณาจารย์และนักศึกษาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะไปร่วมบริการชุมชนในครั้งนี้ด้วย

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 14:15 น.

สถานที่จัดงาน
ลานจอดรถตลาดนัดค่ายจิรประวัติ

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23